Cykly

Cyklus While

Příkaz while umožňuje vytvoření cyklu, ve kterém se programový kód provádí tak dlouho, dokud není splněna platnost určité podmínky.

Příkaz while

Příkaz while provadí kód definovaný ve svém těle, tak dlouho dokud není splněna podmínka. Syntaxe příkazu:

      var pocet = 0;
      while (pocet < 10) {
          //zde se provádí určitá akce
          //je povolen i více řádkový kód
          //nesmíme zapomenout zvýšit počet(pomocí inkrementace)
          pocet++;
      }
    
Poznámka:

nesmíme zapomenout, že podmínka uvedena v cyklu while se nemusí nikdy naplnit a podmínka testovaná v cyklu while se mění při jeho chodu.

Příkaz do ... while

Mezi příkazem while a příkazem do ... while je jeden základní rozdíl a to ten, že cyklus while se na závisloti jeho podmínky nemusí provést ani jednou, ale cyklus do ... while se musí provést vždy minimálně jednou!!! Příklad:

      var pocet = 0;
      do {
        alert("Hodnota proměnné pocet je " + pocet);
        pocet++;
      }  while (pocet < 3); 
    

Po spuštění kódu se v prohlížeči zobrazí postupně tři dialogová okna. Celý princip cyklu je v tom, že po spuštění se zobrazí první dialogové okno a poté se zvýší proměnná pocet o jedničku. Dále se vyhodnotí podmínka a cyklus se zopakuje.

Cyklus for

Cyklus for se používá stejným způsobem jako cyklus while, konkrétně pro realizaci určitého počtu opakování programového kódu. Příkaz for má v JavaScriptu dva příbuzné - cykly for ... ina for each ... in.

Příkaz for

Příkaz for se používá pro vytvoření cyklu s určením proměnné, podmínky a změnou proměnné. Syntaxe příkazu:

      for (var pocet = 0; pocet < 10; pocet++) {
          //Proveď nějaký programový kód
      }
    
Příklad:

ukázka příkazu for s využitím pro průchod polem.

      var pole = ["Prvek1","Prvek2","Prvek3"];
      for (var pocet = 0; pocet < pole.length; pocet++) {
        alert(pole[pocet]);
      }
    
Vysvětlení:

var pole = ["Prvek1","Prvek2","Prvek3"] tento kus kódu nám vytvoří pole s názvem pole a třemi prvkami. Poté se nám spustí příkaz for, který nám nejprve vytvoří inicializaci proměnné pocet na nulu a poté nastaví podmínku, kde se cyklus bude opakovat do té doby než bude hodnota proměnné pocet menší než počet prvků v poli. V samotném těle cyklu se nám po každém průchodu bude zobrazovat hláška zobrazující hodnoty v poli.

Příkaz for ... in

Příkaz for ... in prochází atributy objektu a vrací jejich názvy. Syntaxe:

      for (var attribut in objekt) {
        alert(attribut + " = " + objekt[attribut]);
      }
    
Příklad pužití příkazu for ... in
      var hvezda = new Objekt;
      hvezda.nazev = "Polárka";
      hvezda.umisteni = "Obloha";
      hvezda.souhvezdi = "Malý medvěd";
      for (var attribut in hvezda) {
      alert(attribut + " = "
      + hvezda[attribut]);
      }
    

Příkaz for each ... in

Nejnovější konstrukce příkazu for dostupná v JavaScriptu je cyklus for each ... in.Zatímco cyklus for ... in vrací názvy atributů, tak cyklus for each ... in vrací hodnoty těchto atributů. Příklad:

      var hvezda = new Objekt;
      hvezda.nazev = "Polárka";
      hvezda.umisteni = "Obloha";
      hvezda.souhvezdi = "Malý medvěd";
      for each (var Hodnota in hvezda) {
        alert(Hodnota + " je hodnota atributu objektu Hvezda.");
      }