Objekty a pole

Objekty

Objekty jsou věci. Vreálném světě, na rozdíl od toho virtuálního světa plného programování, jsou míč a auto objekty. Objekt je něco co se dá popisovat a něco s čím se dá určitým způsobem pracovat. Objekty s vytváří dvěma způsoby var auto = new Object; nebo takto var auto = {}, který z těchto způsobů využijete záleží jen na Vás.

      var auto = {};
      auto["BMW"] = new Object;
      auto["Audi"] = new Object;
      auto["Škoda"] = new Object;
      auto["Ford"] = new Object;
      auto["BMW"].model = "M3";
      auto["Audi"].model = "R8";
      auto["Škoda"].model = "Octavia";
      auto["Ford"].model = "Fiesta";
    

Atributy

Objekty má atributy. Budeme-li opět svět programování srovnlávat s tím skutečným, tak poté míč má např. atrubut barva s hodnotou červená. Nebo také velikost s hodnotami např. malý, střední a velký. Tyto atributy lze reprezentovat takto:

       mic.barva
       mic.velikost
    

Metody

Stejně jako atributy mohou mít objekty i metody. Metoda objektu říká, jakým způsebem se bude chovat.

        mic.kutalejSe = function() {
          var vzdalenost = this. velikost * this.sila;
        }    
    

Třídy

Třídy definují kolekce objektů, které sdílí stelné atributy a metody. Teďkom si ukážeme jak výše uvedené objekty zapsat pomocí třídy:

      var auto = {};
      function auto(model) {
          this.model = model;
      }
      auto["BMW"] = new auto("M3");
      auto["Audi"] = new auto("R8");
      auto["Škoda"] = new auto("Octavia");
      auto["Ford"] = new auto("Fiesta");
    

Hledání atributu

Někdy chceme nebo potřebuje procházet všemi atributy objektu. K tomuto účelu slouží operátor in, tak jak ukazuje následující programový kód:

      if (atribut in objekt) {
          //proveď akci
      }
    

Přidání metod k objektu

Stejně jako se k objektu přidávaly atributy, tak se mohou přidávat i metody. Podívejte se na tento kód:

      function auto(model) {
        this.zobraz = function zobraz() {
              alert("Zde dochází k zavolání této metody.")
        }
      }
    

Pole

Pole je skupina proměnných, které mají něco společného (jména měsíců, dnů). Každé pole má své jméno a jeho prvky jsou postupně číslovány od 0 dále. Prvky můžete i pojmenovat. Pole můžeme vytvořit několik způsoby, jedním z nich je využití konstruktoru Array:

      var auto = new Array();
      auto[0] = "BMW";
      auto[1] = "Audi";
      auto[2] = "Škoda";
      auto[3] = "Ford";
    

Nebo také takto:

      var auto = ["BMW","Audi","Škoda","Ford"];
    

Atribut length

Atribut length nám udává kolik prvků dané pole obsahuje. Takto:

      var pocetAut = auto.length; // počet aut = 4
    

K poli lze prvky i přidávat nebo odebírat. Pro přidání prvku pouřijeme metodu concat (přidává prvek na konec pole) a pro odebrání prvku používáme metodu pop, která nám odebere prvek na konci pole.

Existuje také jednoduchý způsob jak zobrazit všechny prvky pole a to pomoci metody join, u které udáváme libovolný parametr do kulatých závorek za metodu, kterým chceme dané prvky v poli oddělit.

Vestavěné objekty

JavaScript obsahujě několik vestavěných objektů, které nám pomáhají v běžných úkolech. Mezi tyto objekty patří: Date, Number,Math String, Regexp.

Date (datum a čas)

JavaScriptem je možné vytvořit hodiny, kalendář, načasovat procedury a mnoho dalšího. Díky této možnosti můžete svůj web přizpůsobit času. Ráno může být například světlejší než večer. Datum se vkládá metodou new Date();, která zároveň vloží i čas.

      var datum = new Date();
      document.write(datum);
    
Metody zpracovávají cí datum:
Metody Vrátí
getDate() číslo dne 1-31
getMonth() číslo měsíce 0-11 (0..leden)
getYear() čtyřmístní rok (v pžípadě MSIE) v jiném případě vrací počet riků od roku 1900
Metody zpracovávají cí čas:
Metody Vrátí
getHours() číslo hodiny 0-23
getMinutes() číslo minuty 0-59
getSeconds() číslo sekundy 0-59

Ukázka, která vypíše čas:

        datum = new Date()
        with (datum){
        h = getHours();
        m = getMinutes();
        s = getSeconds();
        }
        document.write(h+":"+m+":"+s);