Podmínky

Podmíněný blok if

Podmíněný blok if se používá když chceme rozhodnout jakou větví bude program dále pokračovat nebo jaký programový kód má vykonat na závisloti uvedené podmínky či podmínek.

Syntaxe podmíněnélho bloku

if (uvedená podmínka) {
        //Programový kód, který se má vykonat, pokud je podmínka splněna
       }
    

Představte si celou tuto situaci jako kdyby jste se ocitli na letišti a rozhodovali se jestli si koupíte letenku nebo ne. Buďto poletíte třeba do USA a nebo.

Poznámka:

příkaz if se často označuje jako podmíněný blok if. Nepleťte si však podmíněný blok if (celý příkaz if) s podmínkou příkazu if, která je výrazem tupu boolean, jehož pravdivost příkaz if vyhodnocuje.

Složené podmínky

Často zjistíte, že potřebujete otestovat více než jednu platnost podmínky pomocí cyklu if. V této situaci je možné několik podmínek složit. Ukážeme si vše na příkladu, ale ještě než začneme, tak si představme funkci prompt(), která nám umožnujě zadávání hodnot uživatele.

        var zadaneCislo = prompt("Zadejte prosím číslo, které leží mezi čísly 50 a 100: ");
        if (zadaneCislo => 50 || zadaneCislo <= 100) {
           alert ("Číslo " + zadaneCislo + " leží mezi číslem 50 a číslem 100.");
        }
    

Vnořené podmínky

Skládání a vnořování podmínek je u příkazu if také možné pokud jsou správně využity závorky.

      var zadaneCislo = prompt("Zadejte prosím číslo, které leží mezi čísly 50 a 100: ");
      if (isNaN(zadaneCislo)||((zadaneCislo > 99) || (zadaneCislo < 51))) {
        alert ("Číslo " + zadaneCislo + " neleží mezi 50 a 100.");
      }
    

Poznámka:

funkce isNan() neboli is not a number nám testuje jesti jste nezadali něco jiného než číslo.

Více úrovní podmíněných bloků

Podobně jako složený příkaz if nám umožňují příkazy else if a else otestovat několik podmínek najednou.

      var zadaneCislo = prompt ("Zadejte prosím jedno z čísel (1, 2, 3): ");
      if (zadaneCislo == 1) {
        alert("Zadali jste číslo jedna.");
      }
      else if (zadaneCislo ==2 ) {
        alert("Zadali jste číslo dvě.");
      }
      else {
        alert("Zadali jste číslo tři.");
      }
    

Aby tento kus zdrojového kódu byl plně opatřen oproti tomy, aby uživatel nezadal třeba číslo 4, musela by se zde přidat ještě jedna podmínka, která kód opatřila.

Podmínky využívající ternární operátory

Dalším způsobem je podmínka využívající ternární operátory, neboli zkráceně ternární podmínka.

 
       var pozdrav = (jmeno == David) ? "Ahoj Davide." : "Ahoj neznámý uživateli."
       alert(pozdrav);
    

Tato ternární podmínka nám říká, že pokud jmeno bude David poté se nám objeví hlášení "Ahoj Davide." a pokud podmínka nebude splněna, tak "Ahoj neznámý uživateli."

Příkaz Switch

Příkaz SWITCH představuje jednoduchý a efektivní způsov jak porovnat hodnotu promněnné s několik hodnotami a poté provést programový kód na závislosti jejich vyhodnocení. Níže uvedený příklad na volbu jazyku:

      var volbaJazyka = prompt("zadejte prosím jazyk malými písmeny: ");
      switch (volbaJazyka) {
          case "cz": 
              //Vykoná se kód pro češtinu
              break;
          case "en": 
              //Vykoná se kód pro angličtinu
              break;
          default:
            //Jazyk nebyl zvolen, použij DE.
        }
    

Jak to celé funguje? Příkaz switch ověří každou z možností výběru jazyka a poté provede odpovídající progarmový kód. Příkaz break indikuje konec programového kódu, a zajistí konec celé konstrukce switch a přechod na další programový kód.