Funkce

Funkce je kousek skriptu, který můžeme opakovaně vyvolávat. Funkce nám šetří čas a námahu. Funkci definujeme klíčovým slovem function, zpravidla následovaným názvem funkce a kulatými závorkymi s volitelnými parametry funkce. Vlastní příkazy, které se mají v rámci funkce provést (tělo funkce) se vkládají do složených závorek.

      function nazevFunkce() {
        //tělo funkce
    }
    

Funkce bez parametru: je již zmíněná funkce nazevFunkce(), která nemá uvnitř závorek žádný parametr.

Parametry funkce

Parametry předávané funkci se zadávají do kulatých závorek za název funkce. Zde je příklad s definicemi parametru:

      function nazevFunkce(parametr, parametr1) {
        //tělo funkce, které zadáváme parametry
      }
    

Volání funkce je velmi snadné:

nazevFunkce(hodnota, hodnota1);

Jako parametry v definici funkce ve většině případů vystupují proměnné, jejichž názvy by neměly být shodné s názvy proměnných použitých při volání funkcí. Schválně jsem zde zmínil "neměly", protože neexistuje jiný důvod, proč by v názvy proměnných nemohly být stejné jako v definici funkce.

Více o volání funkcí: při volání funkcí se většinou předávají nějaké parametry anebo se přinejmenší volají funkce bez uvádění jakých koliv parametrů.

      var funkce = objednavka(tap, mnozstvi);
      var funkce = objednavka();

Návratové hodnoty

Po dokončení kódu v těle funkce se nám může vrátit tzv. návratová hodnota. Jednoduchý příklad návratové hodnoty:

        function vynasob(x) {
          return x * 2;
        }
var cislo = 20; var vysledek = vynasob(cislo); alert(vysledek);

Tento příklad ukazuje vytvoření funkce s názvem vynasob, kde se požadovaný vstupní parametr v tomto případě cislo vynásobí vrátí se prametr vynásobený dvěma.

Anonymní funkce

Funkce nemusí být vždy tak formálně napsána jako jsme si kukazovali výše v příkladech. Anonymní funkce není označována žádným vlastním názvem a zpravidla se k ní přistupuje prostřednictvím proměnné, takto:

      var deleni = function (prvniCislo, druheCislo) { return prvniCislo/druheCislo; }